عجایب

زندگی و جنایت‌های قاتل زنجیره‌ای پاکستانی

زندگی و جنایت‌های قاتل زنجیره‌ای پاکستانی

دسامبر سال ۱۹۹۹ مردی چهل‌ویک ساله وارد روزنامه محلی «جنگ» در لاهور پاکستان شد و گفت: «من جاوید اقبال هستم، از این جهان متنفرم و صد بچه بی‌خانمان را کشته‌ام و اجساد آن‌ها را در اسید حل کرده‌ام. به‌خاطر این‌کار احساس عذاب وجدان ندارم و طلب بخشایش نمی‌کنم.» اگر جاوید اقبال یادداشت اعترافاتش را تحویل مسئول حوادث روزنامه نداده بود کارمندان نشریه خیال می‌کردند جاوید دیوانه‌ای کم عقل است که برای جلب توجه وارد دفتر نشریه شده اما یادداشت جاوید نشان می‌داد که او جدی حرف می‌زند.