رادیو اکتیو

در چرنوبیل چه اتفاقی افتاد؟

در چرنوبیل چه اتفاقی افتاد؟

در ۲۵آوریل ۱۹۸۶ میلادی مهندسان در واحد هسته‌ای چرنوبیل آزمایشی را آغاز کردند که به یکی از وحشتناک‌ترین فجایع هسته‌ای تاریخ بشر تبدیل شد. یک واحد تولید برق در حدود ۱۳۰ کیلومتری شمال کیف پایتخت اوکراین در سال ۱۹۸۳ میلادی تکمیل شد. سه سال بعد مهندسان آزمایشی انجام دادند تا مدت زمان تولید انرژی در توربین‌ها و در زمان قطع برق را بررسی کنند.